x
logo

Zakres inwestycji i przebieg prac

Zakres inwestycji i przebieg prac

W ramach prowadzonej modernizacji, na linii 220 kV Puławy – Rożki wymieniony zostanie przewód odgromowy, który zabezpiecza linię przed wyładowaniami atmosferycznymi w trakcie trwania burzy. Jest on rozciągnięty pomiędzy wierzchołkami słupów, na całej długości linii.

Dodatkowo, w ramach inwestycji, konieczna jest wymiana 3 stanowisk słupów. Zostaną one zdemontowane i wymienione na nowe. Ich lokalizacja nie powinna się zmienić, chociaż w przypadku 2 słupów przelotowych, czyli ustawionych na prostych odcinkach linii, możliwe będzie ich ewentualne przesunięcie o kilka metrów, np. bliżej granicy działki.

Podczas wymiany przewodu odgromowego, wejście na działki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum, ponieważ przy pomocy istniejącego przewodu, na linię wciągnięty zostanie nowy.

Inwestycja zostanie zrealizowana do marca 2021 roku.