x
logo

Trwa wypłata odszkodowań

05.05.2021

Trwa wypłata odszkodowań

Po zakończeniu prac związanych z wymianą przewodu odgromowego na linii 220 kV Puławy – Rożki, wykonawca przystąpił do inwentaryzacji strat powstałych na nieruchomościach i wypłaty odszkodowań dla właścicieli. Na całym, przeszło 70-kilometrowym odcinku linii, na którym trwały prace, nieznaczne uszkodzenia wystąpiły jedynie na kilku nieruchomościach. Oznacza to, że wykonawca działał w terenie bardzo ostrożnie, dobierając technologię prac w taki sposób, aby zminimalizować powstanie szkód na działkach, na których realizowana była inwestycja.

Na najbliższe tygodnie zaplanowano przeprowadzenie pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego i hałasu w wybranych przęsłach linii. 

INWESTYCJA W LICZBACH