x
logo

Trwa sprawdzanie linii

04.06.2021

Trwa sprawdzanie linii

Po zakończeniu prac modernizacyjnych, Wykonawca przystąpił do kontroli w zakresie natężenia pola elektromagnetycznego oraz hałasu, których źródłem jest linia 220 kV Puławy – Rożki. Testy trwają.

INWESTYCJA W LICZBACH