x
logo

Rozpoczynamy pomiary uziemień

18.01.2021

Rozpoczynamy pomiary uziemień

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji inwestycji, od 25 stycznia 2021 r.  prowadzone będą  pomiary uziemień wszystkich stanowisk słupów na trasie linii.

Nasi pracownicy odpowiedzialni za te prace, będą się poruszać samochodami osobowymi jedynie po istniejących drogach. W przypadku braku drogi w sąsiedztwie słupa, podejdą do stanowiska. Prowadzenie pomiarów nie wymagają użycia ciężkiego sprzętu, a jedynie specjalnych mierników, które nasi specjaliści będą nosić ze sobą. Prace te nie będą wiązały się z żadnymi utrudnieniami dla okolicznych mieszkańców.

Wspomniane prace są niezbędne dla sprawdzenia, czy uziemienia słupów spełniają wymagania, normy i standardy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej, ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej oraz czy zapewniają warunki poprawnej pracy linii.

Szacujemy, że pomiary potrwają do końca lutego 2021 r.

INWESTYCJA W LICZBACH