x
logo

Q&A

Q&A

Najczęściej zadawane pytania 

Czy zmieni się trasa linii?

Przebieg linii pozostanie bez zmian, podobnie jak jej napięcie. Dzięki modernizacji linii zostanie zwiększone bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do miejscowości znajdujących się w jej sąsiedztwie.

Z jakiego sprzętu budowlanego będzie korzystał Wykonawca?

Przy pracach budowlanych na stanowiskach słupowych pojawią się samochody ciężarowe, dźwigi i koparki. Część prac będzie wymagała użycia sprzętu specjalistycznego, na przykład samochodów wykorzystywanych do naciągania przewodów czy podnośników koszowych, jednak ich rozmiary są podobne do typowych maszyn budowlanych.

Słupy będą dostarczane na miejsce budowy w postaci kątowników, które mieszczą się w zwykłym samochodzie ciężarowym. Konstrukcja słupa będzie montowana na miejscu.

Jaki jest harmonogram inwestycji?

sprawach formalno-prawnych Wykonawca będzie kontaktował się z właścicielami nieruchomości już w sierpniu 2020 r. Wymiana 3 konstrukcji słupów oraz przewodów odgromowych planowana jest na marzec 2021 r.

Co będzie z drogami, jeśli któraś zostanie uszkodzona w czasie realizacji prac?

Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany przywrócić drogę do stanu sprzed rozpoczęcia prac.

Czy podczas realizacji tej inwestycji będą przerwy w dostawach prądu?

Planowane prace modernizacyjne nie będą powodowały przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorców końcowych, a więc do gospodarstw domowych należących do okolicznych mieszkańców, do zakładów przemysłowych czy instytucji publicznych, takich jak np. szpitale czy szkoły.

Kto nadzoruje przebieg prac?

Za bezpieczeństwo odpowiedzialny jest kierownik budowy. Właściciele otrzymają kontakt do przedstawiciela Wykonawcy.

Ze względów bezpieczeństwa teren budowy zostanie zabezpieczony, a przebywać na nim będą mogły wyłącznie uprawnione osoby.