x
logo

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji

Istniejąca linia 220 kV Rożki – Puławy zlokalizowana jest na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego, przebiega przez teren 3 powiatów i 8 gmin. Należą do nich powiaty: radomski, zwoleński i puławski oraz gminy: Kowala, Skaryszew, Gózd, Tczów, Zwoleń, Przyłęk, Puławy, m. Puławy.