x
logo

Inwestycja została zakończona

10.08.2021

Inwestycja została zakończona

Pragniemy poinformować, że wszelkie prace związane z modernizacją linii 220 kV Puławy – Rożki zostały już zakończone.  Na całej długości linii wymieniono przewód odgromowy, dodatkowo, 3 stare konstrukcje słupów zastąpiono nowymi. Wykonawca wypłacił też odszkodowania za drobnie zniszczenia powstałe na etapie prowadzenia prac. 

INWESTYCJA W LICZBACH